வியாழன், 29 மே, 2014

பத்தாம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் - தமிழ் பெற்ற இடம் ஒரு பார்வை

பத்தாம்வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் நம்மை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகின்றன. .மாநிலத் தேர்ச்சி 90.7% சதவிகிததிற்கு மேல் .

வியாழன், 22 மே, 2014

நூல் மணம்

        கவிஞர்.கண்ணதாசனின்                                                                    திருக்குறள்                                                                           காமத்துப்பால் உரை ....!!  

காவியத் தாயின் இளைய மகன்.. காதல் பெண்களின் பெருந்தலைவன். கவிஞர்.கண்ணதாசன் காமத்துப் பாலுக்கு உரை எழுதினால் எப்படி இருக்கும்??...!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...